Vacature trajectbegeleider / psycholoog

Vacature trajectbegeleider / psycholoog

Met ingang van 1 februari 2018 ontstaat bij ons samenwerkingsverband een vacature voor de functie trajectbegeleider / psycholoog (0,8 fte). Klik...
Tijdelijke plaatsing VO-leerlingen buiten school

Tijdelijke plaatsing VO-leerlingen buiten school

Het is mogelijk dat een leerling tijdelijk fulltime onderwijs volgt op een andere school dan waar de leerling is ingeschreven. Dat kan maximaal drie...
Privacyreglement

Privacyreglement

​Het SWV heeft een privacyreglement vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens van leerlingen.
Afstroom terugdringen

Afstroom terugdringen

Op 30 september hebben collega's van diverse scholen uit het SWV zich gebogen over het verschijnsel afstroom: leerlingen die in opleidingen onder...
Leerlingen met een lichamelijke of motorische beperking

Leerlingen met een lichamelijke of motorische beperking

Ida Brouwer en Danielle Buis, begeleiders vanuit het Samenwerkingsverband VO West Friesland geven presentaties op de scholen over verschillende...
Training

Training "Begeleiden van collega's" gestart

​In september zijn twee groepen docenten van diverse scholen uit het SWV gestart met een training "Begeleiden van collega's". Vijf bijeenkomsten van...
Inspectie lovend!

Inspectie lovend!

Op 24 juni bezochten twee inspecteurs van het onderwijs ons samenwerkingsverband. Zij spraken met de Toewijzingscommissie Ondersteuning (TCO), met...
Nieuw Ondersteuningsplan

Nieuw Ondersteuningsplan

Op 9 juni 2015 heeft het bestuur na goedkeuring van de Algemene Vergadering het Ondersteuningsplan 2015 - 2018 vastgesteld. Op 3 juni 2015 had de...
Kenniskring trajectvoorzieningen van start

Kenniskring trajectvoorzieningen van start

​Op 16 april 2015 is de kenniskring Trajectvoorzieningen voor de eerste keer bijeen geweest. Vertegenwoordigers van acht scholen luisterden naar een...
Ondersteuningsplanraad bijeen

Ondersteuningsplanraad bijeen

Op 14 januari heeft de Ondersteuningsplanraad weer vergaderd. Hierbij veel aandacht voor de wijze waarop de Praktijkscholen, de Spinaker en de...
Schoolkeuzeprocedure onder de loep

Schoolkeuzeprocedure onder de loep

​Er bestaat al vele jaren een gezamenlijke aanpak bij de overstap van leerlingen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs in onze regio....
Website in de lucht

Website in de lucht

Na al het oudejaarsvuurwerk gaat nu de website van het Samenwerkingsverband VO West-Friesland de lucht in. Een plek waar alle betrokkenen bij het...