Nieuwsbrief 16 april 2020

Ondersteuning in tijden van corona, EOA online - een bericht van het front, Uitkomsten onderzoek onder vo-scholen in coronatijd

Nieuwsbrief 31 maart 2020

Ondersteuning in tijden van ...., swv in tijden van ...., vacature voor een beleidsmedewerker,  nieuwe collega's trajectbegeleiding

Nieuwsbrief 17 maart 2020

Coronamaatregelen, nieuwe controller swv'en, collegiale visitatie

Nieuwsbrief 3 maart 2020

Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen, vacature beleidsmedewerker, vacature orthopedagoog/psycholoog, voor de functie trajectbegeleider,  vertrek van Selma Bakker/trajectbegeleider, afscheid pensionarissen, theater Aut of Office

Nieuwsbrief 4 februari 2020

Medezeggenschap: informatief overleg, Op weg naar een Integraal Jongeren Expertise Centrum

Nieuwsbrief 21 januari 2020

Save (change!) the date: regionale bijeenkomst aanpak Thuiszitterspact, Vacature Controller samenwerkingsverbanden, Project Transfercoach wordt voortgezet in 2020, Autimatische overstap po - vo wordt uitgebreid, Collegiale visitatie RSG Enkhuizen

Nieuwsbrief 7 januari 2020

Onderwijszorgarrangementen, terugblik op een indrukwekkende theatervoorstelling over anorexia

Nieuwsbrief 10 december 2019

Save the date bijeenkomst rond aanpak thuiszitters, aanmelding 2020/2021, notitie overstap po-vo, informatie over vso-populatie binnen ons samenwerkingsverband

Nieuwsbrief 26 november 2019

Hoogbegaafdheid: scholingstraject, subsidie traject po/vo, Back on Track: inschrijving is geopend

Nieuwsbrief 12 november 2019

BalansAward voor het Clusius College Hoorn, theatervoorstelling over anorexia: 'Emma wil leven!', collegiale visitatie op de RSG-Enkhuizen

Nieuwsbrief 29 oktober 2019

Collegiale visitatie op de RSG-Enkhuizen, IB-voorlichting overstap PO-VO, begroting 2020 e.v.

Nieuwsbrief 8 oktober 2019

Kennismaking nieuwe directeur, Blijdschap bij de Spinaker, Groepsdynamisch werken op SG Newton, onderzoek naar nieuw model verdeling middelen, onderzoek Monitor Aansluiting Jeugdhulp

Nieuwsbrief 24 september 2019

Kennismaking nieuwe collega, begaafde leerlingen, onderwijszorgarrangementen

Nieuwsbrief 10 september 2019

Aankondiging nieuwe collega, nieuw lid vereniging, nieuwe directeur De Westfriese Knoop, nieuwe klasgenoot met de AV1, nieuwe themacafés

Voor de nieuwsbrieven die in schooljaar 2018-2019 zijn verstuurd, klikt u hier.

Voor de nieuwsbrieven die in schooljaar 2017-2018 zijn verstuurd, klikt u hier.

Voor de nieuwsbrieven die in schooljaar 2016-2017 zijn verstuurd, klikt u hier.

Voor de nieuwsbrieven die in schooljaar 2015-2016 zijn verstuurd, klikt u hier.

Participerende schoolbesturen

logo Atlas College

logo Clusius College

logo Martinuscollege

logo RSG Enkhuizen

logo Tabor College

logo trigoon copy

logo St Ronduit

logo Eduvier Onderwijsgroep

logo Eduvier Onderwijsgroep