Disclaimer

De samenwerkingsverbanden houden de inhoud van de websites juist en up-to-date. Er kunnen geen rechten aan de websites worden ontleend. Publicaties, zowel in woord als in beeld, worden zo zorgvuldig mogelijk geplaatst met inachtneming van rechten van betrokkenen. Mocht het samenwerkingsverband derhalve onverhoopt toch inbreuk maken op een recht van een betrokkene, dan wordt deze betrokkene verzocht contact op te nemen met het samenwerkingsverband.