Terug naar het overzicht

Een voldoende van de inspectie

Beide samenwerkingsverbanden, De Westfriese Knoop en VO, hebben in 2017 een gezamenlijke bezoek gehad van de Inspectie van het onderwijs. De swv-en scoorden beiden op alle vlakken een voldoende! Meer hierover in het definitieve inspectierapport en de aanbiedingsbrief.