Terug naar het overzicht

​Het SWV heeft het privacyreglement naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geüpdate..In het provacyreglement staat beschreven hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens van leerlingen.