Terug naar het overzicht

Het is mogelijk dat een leerling tijdelijk fulltime onderwijs volgt op een andere school dan waar de leerling is ingeschreven. Dat kan maximaal drie maanden (13 weken). Dit kan zijn bij een crisis- of observatieplaats of bij opname in een instelling zoals revalidatie, jeugdzorg of een justitiële jeugdinrichting (residentieel).

Een landelijke werkgroep heeft zich in 2016/2017 met deze problematiek bezig gehouden. Vanuit de VO-samenwerkingsverbanden heeft Ton Edelbroek van SWV Slinge-Berkel daarin geparticipeerd. Voor meer informatie: t.edelbroek@swvslingeberkel.nl.

Om informatie toegankelijk te houden voor de incidentele gevallen dat V(S)O-scholen ermee te maken hebben kunt u doorklikken naar: