Terug naar het overzicht

Passend onderwijs West-Friesland zoekt: orthopedagoog / psycholoog voor de functie trajectbegeleider (totaal 2,0 fte)

De samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs werken aan passend onderwijs voor iedere leerling in West-Friesland. In de functie van trajectbegeleider zoek je naar oplossingen voor individuele leerlingen. Je overlegt met leerlingen, ouders en scholen over een passende plek in het onderwijs. Als het nodig is betrek je bijvoorbeeld jeugdhulp, leerplicht of andere externe partijen. Je bent bevoegd om diagnostisch onderzoek te doen. Soms gaat een leerling naar gespecialiseerd onderwijs. In dat geval ben je verantwoordelijk voor een deskundigenadvies voor de toelaatbaarheidsverklaring.

Deze werkzaamheden verricht je zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs. De taken verschillen licht van elkaar, omdat de ondersteuning in beide sectoren iets anders is georganiseerd.

Klik hier voor de functieomschrijving vanuit samenwerkingsverband De Westfriese Knoop
Klik hier voor de functieomschrijving vanuit Samenwerkingsverband VO West-Friesland

Interesse? Neem via 0229-231276 contact op met Karin Aarden of Nico ‘t Hooft of stuur je cv met motivatie uiterlijk 14 maart 2020 naar Lizette Jak via e-mail: lizette.jak@dewestfrieseknoop.nl. De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 20 maart 2020.