Terug naar het overzicht

Na al het oudejaarsvuurwerk gaat nu de website van het Samenwerkingsverband VO West-Friesland de lucht in. Een plek waar alle betrokkenen bij het Samenwerkingsverband correcte en actuele informatie gaan vinden over organisatie en activiteiten van het Samenwerkingsverband. Alle betrokkenen, dus: ouders, leerlingen, mensen uit het primair en voortgezet onderwijs, mensen van gemeenten en zorginstellingen, en wie zich verder ook maar betrokken voelt bij het reilen en zeilen van het Samenwerkingsverband en bij het passend onderwijs in onze regio.