Hier vindt u algemene informatie over het Samenwerkingsverband VO West-Friesland. Over de organisatie, de visie en missie, de plannen en resultaten, de scholen en de Ondersteuningsplanraad.​