In de Ondersteuningsplanraad  hebben personeelsleden, ouders en leerlingen van de aangesloten scholen zitting. Deze raad heeft als belangrijkste bevoegdheid het instemmen met het ondersteuningsplan. Daarnaast brengt de raad gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het bestuur van het samenwerkingsverband. Hier vindt u het statuut en het reglement.

De ondersteuningsplanraad maakt verslagen van haar bijeenkomsten. Deze treft u hiernaast aan. 

De voorzitter is bereikbaar via de mail: ed.veenema@praktijkschoolwf.nl