Het Samenwerkingsverband VO West-Friesland is een vereniging van 9 schoolbesturen. De ledenlijst en de statuten treft u hier aan. Evenals het organigram.

Alle leden hebben een vertegenwoordiger in de algemene vergadering .

De directeur werkt samen met het stafbureau aan de uitwerking van deze taken. 

Voor het stafbureau is een privacyreglement van kracht.