Het Samenwerkingsverband VO West-Friesland is een vereniging van 9 schoolbesturen. De ledenlijst en de statuten treft u hier aan. Evenals het organigram.

Alle leden hebben een vertegenwoordiger in de algemene vergadering dit orgaan houdt toezicht op het bestuur.

Het bes​tuur​​ ​​van de vereniging bestaat uit drie personen die uit de leden zijn gekozen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de instandhouding van de vereniging en voor het opstellen en uitvoeren van het beleid.

Het bestuur heeft via een managementstatuut  taken en bevoegdheden gemandateerd aan de directeur van het samenwerkingsverband.

De directeur werkt samen met het stafbureau aan de uitwerking van deze taken. 

Voor het stafbureau is een privacyreglement van kracht.