De resultaten van het samenwerkingsverband worden jaarlijks beschreven in het jaarverslag. Hier vindt u het jaarverslag 2019 en de controleverklaring van de accountant over 2019. De door de accountant ondertekende versies liggen ter inzage op het kantoor van ons samenwerkingsverband. 

Door het jaar heen wordt gemonitord op in elk geval de volgende gebieden:

  • Het aantal verwijzingen naar het voortgezet speciaal onderwijs
  • Het aantal verwijzingen naar de Reboundvoorziening
  • Het percentage leerlingen dat onder het door de basisschool geadviseerde niveau uitkomt
  • Het aantal leerlingen dat op de scholen voor voortgezet onderwijs gebruik maakt van de breedteondersteuning
  • Het aantal (terug-)plaatsingen vanuit het voortgezet speciaal onderwijs en de Reboundvoorziening naar het regulier voortgezet onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs doet ook onderzoek naar de kwaliteit van Samenwerkingsverbanden. Het verslag van hun onderzoek in 2017 vindt u hier, evenals de aanbiedingsbrief.