Alle scholen in de regio hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Daarin staat beschreven welke ondersteuning een school biedt voor alle leerlingen op school en voor welke ondersteuning zij ook experts van buiten de school inschakelen. Een lijst van de scholen treft u hier aan.