De missie van het Samenwerkingsverband VO West-Friesland is:

Het samenwerkingsverband activeert en faciliteert samenwerkende scholen bij het realiseren van passend voortgezet onderwijs voor elke leerling in West-Friesland.

 

De visie van het Samenwerkingsverband VO West-Friesland is:

Alle kinderen en jongeren worden gezien in hun volledige mens-zijn en worden begeleid naar een volwaardige plaats in de samenleving.

Alle kinderen en jongeren verdienen passend onderwijs, passende zorg en passende opvoeding om uit te groeien tot stabiele en zelfstandige volwassenen die een betekenisvolle plek vinden in onze maatschappij.