Procedure

De procedure voor de schoolkeuze bij de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs wordt jaarlijks in goed overleg tussen de schoolbesturen primair onderwijs en ons samenwerkingsverband opgesteld.

Belangrijk hierbij is dat leerlingen en ouders goed zijn voorgelicht over de mogelijkheden. De basisscholen regelen deze voorlichting en de scholen voor voortgezet onderwijs organiseren open dagen en andere kennismakingsmomenten. De data zijn na te lezen in de VO-Gids. De Werkgroep Schoolkeuzeprocedure PO-VO zorgt ervoor dat de leerkrachten van groep 8 en de intern begeleiders van de basisscholen goed zijn voorgelicht.

De VO-scholen hebben hun informatie gebundeld in de VO-gids. Deze gids geeft uniforme informatie over onderwijsvormen en verder heeft elke VO-school enkele pagina's tekst.  Deze gids wordt door de uitgever onder alle basisscholen verspreid. Informatie over scholen is ook te vinden via Scholen op de kaart. 

Overstap in 2018

Voor de aanmelding van het schooljaar 2019-2020 gebruiken de basisscholen de volgende documenten:

Ondersteuningsaanbod scholen

Wat een school te bieden heeft aan extra ondersteuning, staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel dat elke school heeft opgesteld. De profielen van de scholen binnen ons samenwerkingsverband zijn op dezelfde wijze opgesteld. Daardoor kunnen ouders gemakkelijk vergelijkingen tussen de diverse scholen maken. Het schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website van de school.

Verder kunt u uiteraard tijdens de open dagen van de scholen informeren naar de ondersteuning die een school biedt.

Ook is de flyer Special Class havo/vwo leerlingen ter informatie beschikbaar. Op YouTube staat een informatiefilmpje, waarin leerlingen en leerkrachten vertellen hoe het eraan toegaat in de Special Class havo/vwo.