Procedure

De procedure voor de schoolkeuze bij de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs wordt jaarlijks in goed overleg tussen de schoolbesturen primair onderwijs en ons samenwerkingsverband opgesteld.

Belangrijk hierbij is dat leerlingen en ouders goed zijn voorgelicht over de mogelijkheden. De basisscholen regelen deze voorlichting en de scholen voor voortgezet onderwijs organiseren open dagen en andere kennismakingsmomenten. De data zijn na te lezen in de VO-Gids. De Werkgroep Schoolkeuzeprocedure PO-VO zorgt ervoor dat de leerkrachten van groep 8 en de intern begeleiders van de basisscholen goed zijn voorgelicht.

De VO-scholen hebben hun informatie gebundeld in de VO-gids. Deze gids geeft uniforme informatie over onderwijsvormen en verder heeft elke VO-school enkele pagina's tekst.  Deze gids wordt door de uitgever onder alle basisscholen verspreid. Informatie over scholen is ook te vinden via Scholen op de kaart. De VO-scholen hebben voor West-Friesland ook gezamenlijk een eigen website ontwikkeld. Zie daarvoor www.westfrieslandleert.nl

Overstap in 2020

Voor de aanmelding van leerlingen in het VO voor het schooljaar 2020-2021 gebruiken de basisscholen de volgende documenten:

Dit jaar worden ouders gevraagd om zelf de leerling bij de VO-school aan te melden en dit niet via de basisschool te doen. Er is daarvoor een flyer beschikbaar:

Daarnaast is er voor ouders ook een flyer beschikbaar rond de eindtoets:

Voor de aanmelding hebben de VO-scholen ieder hun eigen aanmeldformulier. Deze formulieren kunt u via onderstaand overzicht downloaden.

Ondersteuningsaanbod scholen

Wat een school te bieden heeft aan extra ondersteuning, staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel dat elke school heeft opgesteld. De profielen van de scholen binnen ons samenwerkingsverband zijn op dezelfde wijze opgesteld. Daardoor kunnen ouders gemakkelijk vergelijkingen tussen de diverse scholen maken. Het schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website van de school.

Verder kunt u uiteraard tijdens de open dagen van de scholen informeren naar de ondersteuning die een school biedt.

Ook is de flyer Special Class havo/vwo leerlingen ter informatie beschikbaar. Op YouTube staat een informatiefilmpje, waarin leerlingen en leerkrachten vertellen hoe het eraan toegaat in de Special Class havo/vwo.