Een gezamenlijk streven van gemeenten, scholen en samenwerkingsverband is dat zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie het onderwijs verlaten. Dan gaat het om minimaal een havo- of een mbo2-diploma. In de praktijk blijkt dit niet voor elke jongere een haalbare zaak. Voor deze jongeren is toeleiding naar arbeid het uitstroomperspectief.

Het samenwerkingsverband stemt ontwikkelingen af met het Jongerenloket West-Friesland. De scholen die zich expliciet bezighouden met arbeidstoeleiding, de Spinaker, de Stormvogel en de Praktijkschool West-Friesland, zijn hierbij betrokken, evenals de mbo-instellingen in de regio.