Vanaf 2014 is er sprake van een hechte samenwerking tussen De Westfriese Knoop, het samenwerkingsverband van het primair onderwijs in onze regio, en ons samenwerkingsverband. Beide samenwerkingsverbanden hebben een gemeenschappelijk ondersteuningsplan en werken toe naar een gedeelde governancestructuur: per 1 januari 2021 zullen beide samenwerkingsverbanden aangestuurd worden door één directeur-bestuurder die als werkgever één Raad van Toezicht krijgt.

Beide samenwerkingsverbanden, die wel ieder een zelfstandig rechtspersoon blijven, werken vanaf die datum samen in één bureau-organisatie, waarbij de expertise van de medewerkers optimaal benut wordt voor beide werkvelden.