Ons samenwerkingsverband voert overleg met het mbo over het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV), over de toeleiding naar arbeid voor leerlingen die geen startkwalificatie (min. Mbo-2) kunnen behalen, en over een doorgaande leerlijn voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Hierbij is zowel het Horizon College als het Clusius College betrokken.

De directeur van het samenwerkingsverband neemt deel aan de thuiszitterstafel waarin leerlingen besproken worden die dreigen uit te vallen in het VO of het mbo of bij de overstap van VO naar mbo. Aan de thuiszitterstafel nemen deel: RMC/Leerplicht en Samenwerkingsverband VO West-Friesland.

De West-Friese gemeenten, SWV De Westfriese Knoop en Samenwerkingsverband VO West-Friesland hebben met elkaar een ambitie neergelegd, ondersteund door (tussen-)doelen, om het aantal West-Friese leerlingen dat thuiszit verder terug te dringen. Dit is terug te lezen in het thuiszitterspact West-Friesland